BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIII/90/2015 z dnia 30 września 2015 r.

2015-12-08 08:03 - Dodanie nowej wiadomości: XIII/90/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości