BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 14 października 2014 r.

2015-01-27 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do wiadomości