BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 7 ust.2 Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013 stanowiącego załącznik do uchwały nr V/16/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011r. - zarządzam co następuje:


§ 1.


Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki w Gminie Ruciane-Nida, przeprowadzony w okresie od 17 marca 2011r. do 15 kwietnia 2011r.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZBIGNIEW JANUSZ OPALACH

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 kwi 2011 08:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1810 razy