BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale socjalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Ruciane – Nida.
Na podstawie art.7, art. 8 pkt 1 i art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Ustala się stawkę bazową czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 1,44 zł miesięcznie.

2. Stawka bazowa czynszu ustalona została dla lokalu mieszkalnego, wyposażonego w podstawowe instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjną.

3. Czynniki podwyższające stawkę bazową:

1/ 50 % - budynki i lokale o współczesnym standardzie,
2/ 40 % - mieszkanie z centralnym ogrzewaniem, bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
3/ 20 % - mieszkanie z łazienką i WC,
4/ 10 % - mieszkanie wyposażone z łazienkę,
5/ 10 % - mieszkanie wyposażone w WC,
6/ 10% – mieszkanie położone w domach wolno stojących do dziesięciu lokali mieszkalnych ( dotyczy również lokali położonych w budynkach użyteczności publicznej ).

4. Czynniki obniżające stawkę bazową:
1/ 20 % - mieszkanie bez wody i kanalizacji,
2/ 10 % - mieszkanie bez kanalizacji,
3/ 10 % - mieszkanie położone poza miastem Ruciane – Nida,
4/ 5% - mieszkanie z ciemną kuchnią.

5. Obniżenie stawki bazowej może nastąpić z tytułu dwóch czynników.

6. Za lokal o współczesnym standardzie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie się lokal, w którym występują wszystkie urządzenia techniczne tj. ciepła i zimna woda, ogrzewanie dostarczane centralnie, łazienka, WC.

§ 2


Ustala się stawkę czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 1,08 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Wykaz lokali socjalnych określa Uchwała Nr XXIII/48/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 czerwca 2008 r.

§ 3


Za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych na cele związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, ustala się czynsz za 1 m² powierzchni użytkowej w wysokości 10 % stawki bazowej czynszu, bez zastosowania czynników podwyższających i obniżających ( nie dotyczy piwnic ).

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.٭

Burmistrz
Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach
٭ rozplakatowano dnia 18.04.2011 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 11:30
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1998 razy