BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 07 czerwca 2010 r.
w sprawie: kredytu krótkoterminowego w kwocie 500.000,00 zł w rachunku obrotowym.
Na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 i § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1


Zaciągnąć kredyt w rachunku obrotowym w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego – po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

§ 2


Spłata kredytu nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości w roku 2010. Szczegółowe warunki oprocentowania, prowizję, sposób spłaty kredytu oraz odsetek określi umowa zawarta pomiędzy bankiem a Gminą Ruciane – Nida”

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*

* - rozplakatowano dnia 8 czerwca 2010 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lip 2010 11:14
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1896 razy