BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII / 114 / 2002

z dnia: 10 października 2002
w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w drodze bezprzetargow2ej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z art. 13, ust. 1, art. 37, ust. 2 pkt 1 i art. 34, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1.800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. nr geod. 327/3, o pow. 226 m², położonej w Ukcie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 326.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jan Sawicki





* rozplakatowano dnia 17 października 2002 r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1222 razy