BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania zasad wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) - Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Uznając za niezbędne i konieczne opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu powołuje się Zespół Zadaniowy w następującym składzie osobowym:

1. Stanisława Adamonis - Przewodnicząca
2. Irena Jatkowska - Sekretarz Urzedu Miasta i Gminy
3. Jarosław Hubert Zyskowski - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
4.Irena Karwowska - Dyrektor SP. Nr 1 w Rucianem-Nidzie
5. Elżbieta Grzyb - Dyrektor ZSS w Rucianem-Nidzie
6. Mariola Kowalska - Dyrektor SP. Nr 2 w Rucianem-Nidzie
7. Barbara Pyrdoł - Dyrektor SP w Ukcie
8. Marianna Fiećko - Dyrektor Przedszkola w Rucianem-Nidzie
9. Marzenna Żurawska - przedstawiciel ZNP


§ 2


1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Zobowiązuje się Zespół do opracowania:
- trybu i organizacji prac związanych z opracowaniem Regulaminu o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
- informowania o postępie prac nad opracowaniem ww. Regulaminu.


§ 3


Zespół ulega rozwiazaniu z chwilą przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida projektu ww. Regulaminu wraz z pisemnymi uzgodnieniami ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 10:23
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2040 razy