BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/27/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. :Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 238 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, Nr 86, poz. 958, nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145 poz. 1623 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wydaje się pozytywną opinię o uznaniu lasów za ochronne na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie o Powierzchni 1.852 ha.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 09:58
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2087 razy