BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI / 91 / 2002

z dnia: 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 20, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. W sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje

§ 1


W uchwale Nr XXV – 65 / 2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 września 2000 r. w §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
3/ dodatek specjalny w wysokości 8% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 01-08-2002r. do 31-12-2002r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2002r.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan SawickiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 09:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1223 razy
Copyright @ 2003 Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida Administrator: Jacek Izdebski mail
tel. 87 425 44 42   
System PUBLIKATOR