BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/27/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem-Nidzie, położone w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, stanowiącej wlasność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 80/4, o pow. 656 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem-Nidzie, ozn. nr geod. 78/1, o pow. 862 m2, ozn. nr geod. 79/3, o pow. 348 m2, ozn. nr geod. 79/4, o pow. 456 m2 i ozn. nr geod. 79/6, o pow. 905 m2, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Langex/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1231 razy