BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/18/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie ul. Zielona 40
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 262/2, o pow. 66 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie ul. Zielona 40.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 marca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1888 razy