BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/15/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1322 razy
Copyright @ 2003 Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida Administrator: Jacek Izdebski mail
tel. 87 425 44 42   
System PUBLIKATOR