BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/7/2010

z dnia: 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 117, o pow. 4.167m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowui Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniam podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Rozplakatowano dnia 1 lutego 2010 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lut 2010 08:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy