BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/8/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: ustalenia służebności gruntowej na działce nr 394/34 położonej w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) w związku z art. 285 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się nieodpłatną służebność gruntową na działce nr 394/34 położonej w Rucianem-Nidzie stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 227/131, polegającą na każdorazowym prawie przechodzenia i przejazdu z działki nr 227/131 stanowiącą Powiatu Piskiego do drogi publicznej (ul. 11 Listopada).


§ 2

Służebność gruntową ustala się na okres do czasu wydzielenia z działki nr 394/34 drogi dojazdowej do istniejących istniejących projektowanych garaży.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:01
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1568 razy