BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/519/2022

z dnia: 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie: przekazania skargi zgodnie z kompetencjami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 231, art. 234  pkt 1 i art. 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz.735 z poźn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Rada Miejska Ruciane-Nida postanawia przekazać skargę Pani A.B. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  zgodnie z kompetencjami Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 wrz 2022 14:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 409 razy