BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1634) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 lit „a” i „b” uchwały Nr LV/59/2010 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu zarządzam, co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za pierwsze półrocze 2022 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

W terminie do 31 sierpnia 2022 roku przekazać informację, o której mowa w § 1:


  1. Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 sie 2022 14:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 323 razy