BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 24 lutego 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds.wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 11 w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§1.


 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
 2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ustalam zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Określam termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

§2.


 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida, w składzie:
  a) Ewa Kozicka - przewodnicząca komisji;
  b) Ilona  Makowiecka – członek komisji;
  c) Wioleta Moroz – członek komisji.
 2. Regulamin pracy komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem wyłonienia kandydata rekomendowanego do zatrudnienia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                                                              /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lut 2022 13:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 745 razy