BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 11 lutego 2022 r.
w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art 68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznaczam na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie Panią Renatę Kowalczyk, nauczyciela Przedszkola Miejskiego "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie, do zastępowania Dyrektora Przedszkola w przypadku jego nieobecności.

§2.

Wyznaczenie, o którym mowa w §1 obowiązuje do 31 sierpnia 2022 r.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Miejskiego "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

 

 

 

 

 

Treść zarządzenia w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 lut 2022 10:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 480 razy