BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/422/2021

z dnia: 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie:
a)oznaczonej nr 75/10 o pow. 18 m²,
b)oznaczonej nr 133/3 o pow. 18 m² .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2021 14:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 582 razy