BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/385/2021

z dnia: 15 października 2021 r.
w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717) Rada Miejska Ruciane- Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Ruciane- Nida jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmując odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.
§ 2. 

1.Określa się sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruciane- Nida w gminnych przewozach pasażerskich.
2.Sieć będzie się składać z następujących linii komunikacyjnych:
1) Ruciane-Nida – Oko – Ruciane-Nida – Osiniak-Piotrowo – Ruciane-Nida
2) Ukta – Kadzidłowo – Ukta
3) Ukta – Iznota – Ukta
4) Ruciane-Nida – Niedźwiedzi Róg – Popielno – Ruciane-Nida
5) Ruciane-Nida – Wojnowo – Ukta – Ruciane-Nida
6) Ruciane-Nida – Karwica – Majdan – Ruciane-Nida


§ 3.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Ruciane- Nida umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii, o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 paź 2021 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 289 razy