BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/371/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.   Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, oznaczonej nr 118/5 o pow. 202 m², położonej w Rucianem-Nidzie, z przeznaczeniem na stację telekomunikacyjną.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 14:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 341 razy