BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/342/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Ruciane-Nida za 2020 rok udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 08:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 113 razy