BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/ 157 /2019

z dnia: 27 listopada 2019 r.
w sprawie: przekazania pisma według właściwości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Uznaje się Radę Miejską Ruciane-Nida za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu  18 listopada 2019 r. przez mieszkańców miejscowości Ruciane-Nida w sprawie wstrzymania planowanej wycinki lasu.

2. Pismo, o którym mowa w § 1 przekazuje się do rozpatrzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 gru 2019 12:20
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 802 razy