BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/135/2019

z dnia: 25 września 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego 23, usytuowanego w budynku nr 3 przy ul. Polnej, ob. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wielkości 6110/427800 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 206/17 o powierzchni 0,6053 ha, dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00028251/0 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskeij


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 11:03
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 742 razy