BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/133/2019

z dnia: 25 września 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 63/10 o powierzchni 0,0123 ha, położonej w obrębie Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00009510/5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskeij


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 10:58
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 752 razy