BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/30/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1381 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geodezyjnym 103 o powierzchni 0,2400 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1P/00019511/5 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 112,1m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28,6 m2.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





 


Przewodniczaca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 12:40
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 658 razy