BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/524/2018

z dnia: 24 października 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. użytkowej 85,90 m2 usytuowanego w budynku nr 51 w Karwicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie ozn. nr geod. 29/1, o pow. 2661m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 kwi 2019 13:02
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 887 razy