BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/519/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§1.


  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  na rzecz właściciela działki ozn.
     nr geodezyjnym 381/6 - nieruchomość gruntową niezabudowaną, ozn. nr geodezyjnym 381/7
    o powierzchni 146 m2 położoną w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida,  dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00012411/5.
  2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 381/7 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 381/6, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 10:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 817 razy