BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/503/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida położonych w miejscowościach:

1.  Ruciane-Nida, oznaczonych nr:


 1. 229/11 o pow. 2 m2,
 2. 230/4 o pow. 2 m2,
 3. 192/348 o pow. 2 m2,
 4. 192/320 o pow. 2 m2,
 5. 192/289 o pow. 2 m2,
 6. 197/1 o pow. 2 m2,
 7. 206/25 o pow. 2 m2,
 8. 241/6 o pow. 2 m2,
 9. 229/308 o pow. 4 m2,
 10. 161/1 o pow. 2 m2,
 11. 79/6 o pow. 2 m2,

2. Ukta, oznaczonej nr 191 o pow. 2 m2, z przeznaczeniem pod kontenery na okres 3 lat.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 08:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 788 razy