BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/501/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.


  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 329, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geodezyjnym 299/4 o powierzchni 0,0200 ha położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00012960/8.
  2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 299/4 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 329, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Rady Miejskiej
 
Bogdan  SłabekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 07:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 831 razy