BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/401/2017

z dnia: 29 listopada 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane -Nida prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ruciane – Nida nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod chodnik, oznaczonej nr geodezyjnym 192/366, o powierzchni 25 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane -Nida.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 gru 2017 14:40
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1182 razy