BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/400/2017

z dnia: 29 listopada 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek ozn. nr geodezyjnym 87/25, 87/32 i 87/35, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 54 m2, ozn. nr geodezyjnym 87/41, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013031/4.

2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 87/25, 87/32 i 87/35, położonych w obrębie Ruciane -Nida, przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia, której właścicielem jest osoba określona w pkt 1.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 gru 2017 14:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1172 razy