BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/347/2017

z dnia: 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Ruciane-Nida za 2016 rok składające się z:
1)  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)  łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
3)  łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
4)  łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.
§ 2.  Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sie 2017 11:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1160 razy