BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/298/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tir. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz.1638 t.j.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wybiera się przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpitala Powiatowego w Piszu w osobie Pani Barbary Wyłudek.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 kwi 2017 12:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1416 razy