BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/100/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2015 - 2032".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) – Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2032” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1354 razy