BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/94/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013  r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu  głosowania w wyborach uzupełniających  ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1447 razy