BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/91/2015

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: określenia zasad używania herbu Gminy Ruciane-Nida oraz zasad udostępniania nazw miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida w znaku towarowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Herb Gminy Ruciane-Nida lub nazwy miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida mogą być używane na mocy niniejszej uchwały przez organy gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Ustala się zasady używania herbu Gminy Ruciane-Nida lub nazw miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida w znaku towarowym przez podmioty  nie wymienione w § 1, stanowiące złącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 09:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1543 razy