BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/57/2015

z dnia: 27 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Modelu Współpracy w Gminie Ruciane-Nida".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przymuje się dokument pn. „Lokalny Model Współpracy w Gminie Ruciane-Nida” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sie 2015 09:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1582 razy