BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/51/2015

z dnia: z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 53 wraz z oddaniem w użykowanie wieczyste udziału w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej nr 4, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego na III piętrze budynku wielorodzinnego nr 4 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej 4, o pow. użytkowej 63,88 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,34 m2, wraz z ustanowionym użytkowaniem wieczystym na okres 99 lat udziału wielkości 6388/245580 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 229/8, o powierzchni 650 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga nr OL1P/00012012/8 oraz w częściach wspólnych budynku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 sie 2015 14:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1368 razy