BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/49/2015

z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:      

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego na I piętrze w budynku mieszkalnym nr 5, składającego się z jednej izby o powierzchni użytkowej 6,9 m2: pokoju z aneksem kuchennym wraz z pomieszczeniami przynależnymi: pokój o powierzchni użytkowej 12,4 m2 oraz pomieszczenie piwnicy o powierzchni 6,9 m2 a także z udziałem 94/1000 w prawie własności działki gruntowej o nr 146/4 o powierzchni 242 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Aleja Wczasów stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00024849/1 oraz w częściach wspólnych budynku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady miejskiej
 
mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 sie 2015 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1394 razy