BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/385/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ukta.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ukta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,.
  2. Plan Odnowy Miejscowości Ukta systematyzuje potrzeby mieszkańców oraz wskazuje przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w perspektywie kolejnych 7 lat.
  3. Plan Odnowy Miejscowości Ukta został opracowany przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z przystąpieniem gminy Ruciane-Nida do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...".


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/16/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ukta na lata 2009-2016.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 4 listopada 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 12:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1970 razy