BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/382/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa własności nieruchomości.
Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę oznaczonych nr geodezyjnymi 3/5 o powierzchni 0,0101 ha, 3/7 o powierzchni 0,0112 ha, 3/9 o powierzchni 0,0118 ha, 3/11 o powierzchni 0,0028 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Piaski.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 26 września 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1776 razy