BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/353/2014

z dnia: 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022.
Na podstawie art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/303/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022" do uchwały uwzględniający prognozę kwoty długu i spłat otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1882 razy