BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/357/2013

z dnia: 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, o powierzchni użytkowej 45,49 m2 usytuowanego w budynku nr 30 w Ukcie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wielkości 16806/152585 części w gruncie, oznaczonej nr geodezyjnym 198/1, o pow. 2 394 m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 lipca 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1794 razy