BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/169/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: współdziałania z Gminami obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Zezwala się na współdziałanie z Gminą Miastem Giżycko, Gminą Giżycko, Miastem i Gminą Mikołajki, Gminą Miłki, Gminą Miastem Mrągowo, Gminą Mrągowo, Miastem i Gminą Orzysz, Miastem i Gminą Pisz, Gminą Pozezdrze, Miastem i Gminą Ryn, Miastem i Gminą Węgorzewo w zakresie opracowania Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1729 razy