BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/167/2012

z dnia: 30 października 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 23,63 m2 usytuowanego w budynku wielorodzinnym nr 112 w Ukcie wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wielkości 8/100 części w gruncie, ozn. nr geod. 2306/3, o pow. 2143 m2, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 6 listopada 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 lis 2012 14:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1604 razy