BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 21 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123 ze zm.) i § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, ogłoszonego zarządzeniem nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia 2012r., powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
  1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
  2. Waldemar Kukiełko - Członek,
  3. Bogdan Słabek - Członek,
  4. Eugeniusz Karowiec - Członek,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 lut 2012 14:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1901 razy