BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz ograniczeniem  bezpośrednich przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. można składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie) poprzez:

 1. wysłanie zgłoszenia pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al.Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;
 2. wysłanie zgłoszenia (w formie skanu)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lidia.borys-dymczyk@ruciane-nida.pl  
  – w takim przypadku nie jest wymagany  podpis elektroniczny, a oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny),
 3. przesłanie zgłoszenia przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej (epuap) na adres: /n5c06q4xsr/SkrytkaESP;
 4. złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul.Al.Wczasów 4  w Rucianem-Nidzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 poprzez wrzucenie go do urny przeznaczonej na korespondencję wystawionej przed drzwiami  Urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 87 425 44 41 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00
 • w dniach 30.03.2020 r. oraz 10.04.2020 r. pod numerem telefonu 512 568 250 (dyżur urzędnika wyborczego)
 • pod adresem poczty elektronicznej: urz-281604-1@pkw.gov.pl
Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 07:09
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 07:24
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lip 2020 08:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 695 razy