BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych

dotycząca ich składów oraz piastowanych funkcji w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Osiedlowa, ul. Mazurska 13, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Beata Barbara Gosk, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Ewa Bożena Bugnacka, zam. Warnowo zastępca przewodniczącego

 3. Beata Domańska, zam. Warnowo członek

 4. Stanisław Piotr Jagielski, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Diana Lipińska, zam. Wojnowo członek

 6. Krystyna Nosek, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Ewa Rakowska, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Sylwia Rokicka, zam. Popielno członek

 9. Jolanta Więckowicz, zam. Ruciane-Nida członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Władysław Tadeusz Gosk, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Lilla Pysznik, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Beata Czaplicka, zam. Ruciane Nida członek

 4. Maria Danuta Drzewiecka, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Aleksandra Grzymała, zam. Pisz członek

 6. Sławomir Krysiak, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Ewa Serowik, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Danuta Maria Stodulska, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Janina Celina Szymańska, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Leśnych, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane -Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Joanna Magdalena Brzuzy, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Anna Rydzewska, zam. Wygrany zastępca przewodniczącego

 3. Anna Czaplicka, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Elżbieta Orlicka, zam. Ruciane Nida członek

 5. Janina Polit, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Milena Kinga Ruszczyk, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Małgorzata Grażyna Stawryłło, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Elżbieta Szaduro, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Lila Petronela Walendziak, zam. Ruciane-Nida członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Bożenna Kazimiera Adamska-Lota, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Danuta Góralska, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Kinga Franczak, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Jolanta Sylwia Jackiewicz, zam. Iznota członek

 5. Aleksandra Pasztaleniec, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Luiza Katarzyna Ruszczyk, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Sylwia Turek, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Leszek Jan Wesołowski, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Lidia Żurawska, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gałczyńskiego 2,
12-220 Ruciane - Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Alina Polakowska, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Beata Kuliś, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Violetta Beata Bobrowska, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Ewa Dąbrowska, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Szczepan Jeromin, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Anna Małgorzata Opońska-Nosek, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Edyta Tyrke, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Bożena Wesołowska, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Leonarda Zyskowska, zam. Ruciane-Nida członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Bernard Kapteina, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Maria Jolanta Piaszczyk, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Dagmara Ałsztukanis, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Barbara Czesława Mikulska, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Renata Lucyna Norowska, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Irena Nosek, zam. Ukta członek

 7. Andrzej Pietruszka, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Krystyna Wanda Polonis, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Zofia Zamoryn, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, Liceum Ogólnokształcące, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Karol Błażej Nosek, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Józef Karwowski, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Irena Halina Borajkiewicz, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Aleksandra Brzuzy, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Marianna Długosielska, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Małgorzata Izabela Krywoszłyk, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Grażyna Marta Sas, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Bożenna Waszkiewicz, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Janina Wierzbowska, zam. Ruciane-Nida członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Stanisław Waszkiewicz, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Lucyna Korzeniewska, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Eliza Borawska, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Monika Julita Borawska, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Krystyna Ertel, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Monika Parzych, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Halina Ruszczyk, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Jarosław Bogdan Tromszczyński, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Władysława Warenberg, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska, Wejsuny 29, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Andrzej Błażejewicz, zam. Wygrany przewodniczący

 2. Stanisława Kapteina, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Julita Anna Anuszkiewicz, zam. Popielno członek

 4. Jadwiga Agnieszka Grzymała, zam. Końcewo członek

 5. Heide Angelika Macoch, zam. Wejsuny członek

 6. Edyta Katarzyna Małyska, zam. Końcewo członek

 7. Mariola Małyska, zam. Wejsuny członek

 8. Monika Murach, zam. Końcewo członek

 9. Małgorzata Wilmańska, zam. Wejsuny członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Jan Anzulewicz, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Maja Adriana Kosiorek, zam. Onufryjewo zastępca przewodniczącego

 3. Barbara Magdalena Gbur, zam. Wejsuny członek

 4. Klaudia Gutowska, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Ewa Janiszewska, zam. Wejsuny członek

 6. Piotr Ryszard Janiszewski, zam. Wejsuny członek

 7. Aleksandra Natalia Jarząbek, zam. Wejsuny członek

 8. Zbigniew Olender, zam. Wejsuny członek

 9. Iwona Szymaniuk, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Iwona Wygnał, zam. Ładne Pole przewodniczący

 2. Danuta Lubowiecka, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Mariusz Chyliński, zam. Śwignajno Wielkie członek

 4. Elżbieta Kowalczyk, zam. Wygrany członek

 5. Agnieszka Kręciewska, zam. Ukta członek

 6. Marzena Niecikowska, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Beata Władysława Nosek, zam. Ładne Pole członek

 8. Natalia Agnieszka Zawrotna, zam. Ukta członek

 9. Julita Żarnoch, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Wioletta Różewicz, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Halina Dorota Ulbin, zam. Wygrany zastępca przewodniczącego

 3. Danuta Wanda Drabińska, zam. Ukta członek

 4. Patrycja Drężek, zam. Ukta członek

 5. Joanna Beata Dziewulska, zam. Wygrany członek

 6. Rafał Kręciewski, zam. Ukta członek

 7. Magdalena Parzych, zam. Ukta członek

 8. Ryszard Popławski, zam. Śwignajno Małe członek

 9. Agnieszka Szczech, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica Wiejska, Wojnowo 21, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Bożena Jadwiga Kuźmicka, zam. Wojnowo przewodniczący

 2. Jolanta Weronika Pikóra, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Anna Fiodorow, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Kamil Kręciewski, zam. Ukta członek

 5. Dorota Ksepka, zam. Osiniak-Piotrowo członek

 6. Elżbieta Ksepka, zam. Wojnowo członek

 7. Maria Roksana Nosek, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Edyta Pieńkowska, zam. Wojnowo członek

 9. Marianna Soliwoda, zam. Wojnowo członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Wanda Elżbieta Siwonia, zam. Wojnowo przewodniczący

 2. Natalia Wachowska, zam. Wojnowo zastępca przewodniczącego

 3. Jerzy Feliks Nadolny, zam. Wojnowo członek

 4. Małgorzata Ostrowska, zam. Pieniężno członek

 5. Sylwia Parzych, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Wiesław Parzych, zam. Ruciane-Nida członek

 7. Marlena Pieńkowska, zam. Zameczek członek

 8. Małgorzata Turska, zam. Wojnowo członek

 9. Krystian Ulbin, zam. Ruciane-Nida członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica Wiejska, Karwica 12A, 12-220 Ruciane-Nida:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Franciszek Wincenty Szaduro, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Paulina Niecikowska, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Julia Albin, zam. Karwica członek

 4. Emilia Dobrońska, zam. Ruciane-Nida członek

 5. Wanda Ewa Faryn, zam. Maskulińskie członek

 6. Kazimierz Kaczyński, zam. Karwica Mazurska członek

 7. Mariola Marta Kowalczyk, zam. Maskulińskie członek

 8. Dorota Maconko, zam. Ruciane-Nida członek

 9. Beata Katarzyna Wiśniewska, zam. Krzyże członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Piotr Jankiewicz, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Sandra Nosek, zam. Karwica zastępca przewodniczącego

 3. Anita Bałdyga, zam. Ruciane-Nida członek

 4. Hanna Gleba, zam. Karwica członek

 5. Danuta Kempska, zam. Ruciane-Nida członek

 6. Marzena Dorota Murach, zam. Karwica członek

 7. Grażyna Barbara Pejchner, zam. Ruciane-Nida członek

 8. Wioletta Hanna Szok, zam. Krzyże członek

 9. Zbigniew Ziemowit Witkiewicz, zam. Karwica członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 1. Maria Danuta Hofman, zam. Ruciane-Nida przewodniczący

 2. Maciej Sadowski, zam. Ruciane-Nida zastępca przewodniczącego

 3. Joanna Niedbała, zam. Pisz członek

 4. Bożena Teresa Sumkowska, zam. Iznota członek

 5. Lilia Wołk, zam. Ukta członek

 6. Gabriela Zieman, zam. Ruciane-Nida członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Barbara Halina Wagner, zam. Śwignajno Małe przewodniczący

 2. Hanna Małgorzata Turska, zam. Wólka zastępca przewodniczącego

 3. Ewelina Iwona Jankowska, zam. Ukta członek

 4. Bogumiła Popławska, zam. Śwignajno Wielkie członek

 5. Grażyna Słabek, zam. Ukta członek

 6. Agnieszka Maria Trzcińska, zam. Ruciane-Nida członek

 

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 23:52
Data opublikowania: sobota, 13 paź 2018 23:59
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2019 10:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2268 razy