BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans z wykonania budżetu 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:25

Łączny rachunek zysków i strat 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:33

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:36

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:39

Rachunek zysków i strat UMiG za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:46

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:50

Informacja dodatkowa-UMiG za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 07:54

Skonsolidowany bilans za 2018r.

poniedziałek, 17 cze 2019 14:40